สำนักงานขาย ( เปิดทำการทุกวัน )

เวลา 9.00 - 1800 น.

หมู่ที่ 4 ถนนเลียบคลองหก ตำบลเลียบคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 065-549-2526 และ 088-554-1470