นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจะถูกนำไปใช้และเก็บรักษาเป็นความลับโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญ บริษัท โกลเด้น ดีเวลล็อปเม้นท์  จำกัด ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนา นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่างๆแก่ท่านดังนี้

ข้อมูลที่สถาบันเก็บรวบรวม

 1. ชื่อ/ชื่อบริษัท/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล
 2. บันทึกข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารของท่าน
 3. การเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บกุ๊กกี้ที่สามารถระบุเบราว์เซอร์หรือบัญชีของท่าน

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

 1. เพื่อจัดส่งสินค้าและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า/บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
 2. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงสินค้าและบริการของสถาบัน
 3. เพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้บริการรวมถึงข้อมูลต่างๆกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท
 4. สําหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กรและการทําวิจัยอื่นๆ

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทมีระบบปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตการดัดแปลงและการถูกทําลายด้วยวิธีการป้องกันดังนี้

 1. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย
 2. มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นระยะเวลา 2 ปีและทำการลบข้อมูลออกจากระบบ

บริษัทจะทําลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลของลูกค้าทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า

(i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป (ii) ไม่จําเป็นต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป

(ii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลได้อีกต่อไป 3. เราอาจทําการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่บริษัทองค์กรและบุคคลอื่นๆภายนอกสถาบันยกเว้นในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ได้รับการอนุญาตจากท่าน
 2. สําหรับการประมวลผลภายนอกและคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
 3. สําหรับเหตุผลทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทคือการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบันโดย ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล ท่านสามารถติดต่อสถาบันเพื่อสอบถามหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ที่ baanboonyakorn@gmail.com

นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บไซส์ต่างๆที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ลงบนบราวเซอร์ของท่านเมื่อเข้าไปในเว็บ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจุดประสงค์หลักก็คือการทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ที่เว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลแบบฟอร์มที่เคยกรอก ข้อมูลที่บันทึกว่าเคยมีการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 1. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 1. การใช้งานคุกกี้

กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น นอกจากนั้น มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

3.1 คุกกี้เพื่อการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการให้รับรู้จำนวนผู้เยี่ยมชม และให้ทราบถึงความสนใจของท่าน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

3.3 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

 • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
 • ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
 • ให้บริการ LiveChat บนเว็บไซต์
 • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
 1. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนความต้องการของท่านบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้

 1. ข้อตกลงผู้ใช้

หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าได้ยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์